POREZNI POSTUPCI

Savjetovanje tijekom poreznog postupka i  postupka poreznog nadzora

Zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima u kojima vas možemo zastupati kod:

*  izdavanjem poreznih rješenja i  postupaka poreznog nadzora

*  ovršnih postupaka (provođenje pljenidbe nad novčanim sredstvima, pokretnina i nekretnina)

*  postupaka u kojem Porezna uprava izdaje mjere osiguranja

*  utvrđivanja zlouporabe prava,  utvrđivanje odgovornosti i solidarnog jamstva

*  sudjelovanja u postupku kao treća strana ili porezni jamac

*  utvrđivanja zastare,  otpis dospjelog poreznog duga ili reprogram

*  ispitivanja izvora imovine

*  ishođenja olakšica, oslobođenja i poticaja.   

Izrade prigovora na zapisnik i žalbe na rješenje Porezne i Carinske uprave