POREZNE PRIJAVE

Izrada poreznih prijava (PDV, poreza na dobit ( PD), poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina, posebnih poreza, županijskih i općinskih poreza)

Pomoć pri izradi poreznih prijava.

Samostalni potpis ili supotpis porezne prijave.

© 2015 Brajković. All Rights Reserved.