OSTALE USLUGE

- poslovi vođenja poslovnih knjiga,

- izrada financijskih izvješća,

- usluge iz područja računovodstva i financija, 

- planiranje financijskuh rješenja i optimiziranje poreznih obveza,

- usluge procjene vrijednosti poduzeća, 

i druge srodne usluge